Well Engineering Partners

Het boren van een put voor olie, gas, zout of geothermische energie vraagt om een zorgvuldige planning met een hoge mate van deskundigheid. Oftewel: vraagt om Well Engineering Partners. Trots op de voortdurende ontwikkeling in innovatie en kennis. Aajee voegt waarde toe door divers drukwerk te ontwerpen.